CHUYÊN MỤC

cctc-(1).jpg
 
Họ và tên Chức vụ  Số ĐT liên hệ
ĐẢNG ỦY XÃ
Nguyễn Hữu Na  Bí thư Đảng ủy 0982 834 716
Đinh Hluốc  Phó bí thư Đảng ủy 01657 462 463
KHỐI UBND XÃ
Nguyễn Đăng Chung CT UBND xã 0967116222
Nguyễn Thị Liên PCT UBND xã 0979 430 353
Trần Thị Yến VP-TK UBND xã 0934 900 150
Nguyễn Thị Hồng Ly TC-KT xã 0977 017 129
Nguyễn Thành Công ĐC-XD xã 0935 352 794
Nguyễn Thị Nga ĐC-NN xã 0964 364 777
Lê Thị Hồng Thu TP-HT xã 0935 362 535
Lê Anh Dũng VHTT xã 0919 141 947
Hà Thị Hồng Hạnh VHXH xã 0965 73 65 65
Nguyễn Thị Thu Hiền TP-HT xã 01657 605 497
Lê Văn Nguyên VP ĐU xã 0967 817 222
Nguyễn Quang Trung Trưởng BCH QS xã 0979 006 390
Nguyễn Như Hậu TRưởng CA xã 0935 012 227