CHUYÊN MỤC

cctc.png
 
KHỐI STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
SỐ ĐT
Thư điện tử
Đảng ủy 1 Đinh Hring HUV-BT Đảng ủy-CT HDND xã 0385273216
2 Trịnh Xuân Thông PBT TT. Đảng ủy 0367854849
trinhxuanthong@gmai.com
3 Đinh Bát PBT Đảng ủy-CT.UBND xã 0358700479
batdinhkbl@gmai.com
Chính quyền HĐND 1 Đinh Hring HUV - BT Đảng ủy-CT HDND xã 0385273216
2 Nguyễn Thị Đào PCT HĐND xã 0972041618
daokbl@gmai.com
UBND 1 Đinh Bát PBT Đảng ủy - CT. UBND xã 0358700479
batdinhkbl@gmai.com
2 Trần Văn Sơn PCT UBND xã 0387669259 transonkbl@gmai.com
Văn phòng-Thống kê 3 Nguyễn Thị Tâm Văn phòng - thống kê 0942584368 tamvanphongkbl@gmai.com
Tư pháp - Hộ tịch 4 Đinh Brươn Tư pháp - Hộ tịch 0373031681 dinhbruon@gmai.com
5 Đinh Chtrăm Tư pháp - Hộ tịch 0327904994 dinhchtram84@gmai.com
Địa chính - Xây dựng 6 Nguyễn Duy Thành Địa chính - Xây dựng 0973601274 duythanhvt@gmai.com
7 Đinh Minh ĐC - NN - MT 0353789532 dinhvanminh@gmai.com
Tài chính- Kế toán 8 Phạm Thị Thủy Tiên Tài chính - Kế toán 0378228245 phamthithuytien92@gmai.com
9 Trịnh Thị Tâm Tài chính - Kế toán 0974391079 trinhthitam82@gmai.com
Văn hóa - Xã hội 10 Nguyễn Thị Hồng Trinh Văn hóa - Xã hội 0364203499 trinhkbl@gmai.com
11 Ngô Thị Tâm Văn hóa - Xã hội 0335870988 tamngo300692@gmai.com
Công An xã 12 Nguyễn Đức Tuấn Trưởng CA xã 0967599459
13 Nguyễn Đức Toàn P.TCA xã 0976717856 toanCaxkbl@gmai.com
Ban Chỉ huy Quân sự 14 Lê Ngọc Chiến Chỉ huy trưởng BCHQS xã 0973351031
ngocchien.kb@gmai.com
15 Tạ Văn Tín Chỉ huy phó BCHQS xã 0974719941 tavantin.tgdu@gmai.com
16 Đinh Râu Chỉ huy phó BCHQS xã 0984072133
Cán bộ không chuyên trách xã 17 Đinh Thị Đới Cán bộ Dân tộc - Tôn giáo xã 0969273989 yennhi20813@gmai.com
18 Võ Hữu Đi Bảo vệ xã 0374016405
19 Đinh Rang Thú y 0385693774 htx.kongbola@gmai.com
20 Nguyễn Thị Lý Tạp vụ 0332868662 nguyenly82@gmai.com
 
 
 
 
Khối mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 1 Đinh Bước CT UBMTTQVN xã 0374016749 mattrankongbola@gmai.com
2 Đinh Ân PCT UBMTTQVN xã 0387776936
mattrankongbola @gmai.com
Hội LHPN xã 1 Lương Thị Trà Giang CT.Hội LHPN xã 0396590207 phunukongbola@gmai.com
2 Đinh Thị Then PCT.Hội LHPN xã 0377425231 phunukongbola@gmai.com
 
Đoàn TNCS HCM xã
1 Đinh Bdang BT Đoàn TN xã 0348156930 gianhi51015@gmai.com
2 Đinh Thách PBT đoàn TN 0982641712 dinhthachkbanggl@gmai.com
Hội CCB xã 1 Nguyễn Văn Vy CT.Hội CCB xã 0365785665
2 Dương Thế Huy PCT.Hội CCB xã 0968926210
Hội ND xã 1 Đinh Gruôl CT.Hội ND 0973480254 nongdan112255@gmai.com
2 Đặng Thị Hoài PCT.Hội ND 0976727225 thuhoaikbl@gmai.com
Tổ chức xã hội Hội NCT xã 1 Lương Sơn CT.Hội NCT 0376159113
2 Trịnh Thị Thông PCT Hội NCT 0376662467
Hội CTĐ xã 1 Ngô Thị Tâm CT. Hội  CTĐ 0387669259 tamngo300692@gmai.com
2 Nguyễn Văn Vy PCT. Hội CTĐ 0335870988