CHUYÊN MỤC

quatrinhhinhthanhphattrien.png
A. Quá trình hình thành và phát triển:
Kông Bơ La được tách ra từ xã Nam theo quyết định số 09 ngày 17 tháng 2 năm 1984 của Huyện ủy An Khê, là xã thuộc vùng 3 vùng đặt biệt khó khăn. Theo số liệu thống kê ngày 31/12/2018 toàn xã có 6 thôn, làng với 839 hộ, 3.422 khẩu với 9 thành phần dân tộc anh em (gồm: Kinh, Bahnar, Tày, Nùng, Mường, Thổ, Jarai, Êđê, Dao) cùng chung sống. Trong đó dân tộc kinh 359 hộ, 1.350 khẩu chiếm 42,79%, dân tộc Bana 473 hộ, 2.041 khẩu chiếm 56,38%, dân tộc khác 7 hộ, 31 khẩu,  chiếm 0,83%. Trụ sở hành chính đứng chân trên địa bàn thôn 2, cách trung tâm huyện Kbang 25 km về phía tây nam.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ xã qua từng năm đời sống nhân dân từng bước phát triển. Nhờ áp dụng khoa học kỷ thuật, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xác định cây chủ lực trên địa bàn là cây mía, từ đó tạo tiền đề cho bước đột phá về kinh tế trong nhiều năm qua. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 6 đến 7 %, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Ngay từ khi thành lập xã, tỷ lệ hộ nghèo trên 80%, nhờ làm ăn phát triển kinh tế tốt, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 15,26%, trên địa bàn xã đã có điện, đường, trường, trạm đảm bảo sinh hoạt và phát triển.
B. Điều kiện tự nhiên và xã hội:
I. Đặc điểm tự nhiên:
1.Vị trí địa lý: Xã Kông Bơ La nằm về phía Đông Nam huyện Kbang, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 14 km, nằm ở toạ độ địa lý từ 14o00'33" đến 14o06'09" vĩ độ Bắc và 108o34'56" đến 108o39'03" kinh độ Đông, có ranh giới tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc giáp: