CHUYÊN MỤC

Đại hội MTTQVN xã Kông Bơ La, lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(ngày đăng bài: 21/03/2019)
Từ ngày 20 đến ngày 21/03/2019, UBMTTQVN xã Kông Bơ La long trọng tổ chức Đại hội MTTQVN xã Kông Bơ La, lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự Đại hội có ông Hoàng xuân Ninh PCT UBMTTQVN huyện Kbang, bà Nguyễn Thị Bình-TT UBMTTQVN huyện, các ông bà trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ công chức, các ngành đoàn thể và 91 đại biểu chính thức đại diện Nhân dân tại các thôn, làng trên địa bàn xã đã về dự đông đủ.

Van-nghe.jpg
Văn nghệ chào mừng Đại Hội

Quan-canh-ĐH.jpg
Đội nghi thức chúc mừng Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Kông Bơ La đã có nhiều nỗ lực phấn đấu như đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã ngày thêm đổi mới. Đến nay, toàn xã có 6/6 thôn, làng văn hóa, 485/839 hộ gia đình văn hóa. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển, tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp. Hệ thống chính trị ngày càng được cũng cố. Nhân dân các dân tộc trong xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy.
 
ĐU-phat-bieu.jpg
Đ/c Trịnh Xuân Thông - PBT TT Đảng ủy xã Kông Bơ La
phát biểu chị đạo tại Đại hội
 
Tại Đại hội, các đại biểu tập đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng các nội dung như: Tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, cũng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững danh hiệu văn hóa của 6/6 thôn, làng. Toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 100% ban công tác mặt trận các thôn, làng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Huyen-PB.jpg
Đ/c Hoàng Xuân Ninh - PCT UBMTTQVN huyện Kbang phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Ninh - PCT UBMTTQ huyện Kbang và đồng chí Trịnh Xuân Thông - PBT TT Đảng ủy xã đã đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ xã Kông Bơ La trong nhiệm kỳ vừa qua. Các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý một số vấn đề quan trọng để MTTQ Việt Nam xã Kông Bơ La trong nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Kông Bơ La đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 30 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Kông Bơ La, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử 07 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Kbang. Đồng chí Đinh Bước tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã khóa  X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
 
UVMT-ra-mat.jpg
Các Ủy viên BCH ra mắt tại Đại Hội

Ca-nhan-nhan-khen-thuong.jpg
Các cá nhân nhận khen thưởng tại Đại Hội
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Kông Bơ La đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018.
                                                                                                                   Nguyễn Thị Hồng Trinh - CC VH - XH