CHUYÊN MỤC

Kông Bơ La: Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân xã Kông Bơ La, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(ngày đăng bài: 10/01/2020)
       Ngày 10/01/2020 HĐND xã Kông Bơ La tổ chức Kỳ họp thứ chín, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của thường trực HĐND xã năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự theo dõi Kỳ họp có đại diện tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã, công chức chuyên môn, lãnh đạo 3 nhà trường, trưởng 6 thôn, làng và 20 ông bà là đại biểu HĐND xã Kông Bơ la khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2020.
 

 
Quan-canh-ky-hop.jpg
Quan cảnh kỳ họp

     Tại kỳ họp, Thường trực HĐND xã báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của thường trực HĐND năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; thường trực UBND xã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; kỳ họp đã nghe thông báo của UBMTTQVN xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền cùng một số báo cáo khác.
      Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã trình kỳ họp nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kông Bơ La, sự nỗ lực của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, 6 tháng đầu năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển. Tổng thu ngân sách 12.496.230.654 đ, đạt 235,19% so với dự toán, trong đó: thu cân đối tại địa phương 306.061.972 đồng đạt 92,75%. Tổng chi 5.313.313.000 đ, đạt 221,36%; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp kế hoạch huyện giao 3.385,2 ha, thực hiện 3.360,66 đạt 97,27%, đạt 102,28% so với nghị quyết HĐND xã; Tổng đàn gia súc 2.497 con, đàn gia cầm: 2.600 con; Công tác vay vốn ưu đãi năm 2019 tổng số dư nợ là 21.671.248.367 đ với 509 hộ vay. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí. Các chương trình của tỉnh, huyện được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm; công tác chăm sóc sức khoẻ, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng được được giữ vững.
      Về tình hình hoạt động của HĐND xã, các ban, các tổ đại biểu HĐND xã được duy trì tốt; công tác giám sát, việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm; các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng quy trình.
Hinh-anh-(1).jpg
 
      Trên tinh thần xây dựng, dân chủ, cởi mở, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, chất vấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực thẻ bảo hiểm y tế, đất đai, chế độ 62, ,..cùng một số nội dung khác.
      Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín và ý kiến của các đại biểu trong kỳ họp đã được ông Đinh Bát - CT UBND xã tiếp thu làm rõ, giải trình và trả lời thỏa đáng.
                                               Nguyễn Thị Hồng Trinh - CC VH - XH