CHUYÊN MỤC

Kông Bơ La: Tổ chức Hội nghị đảng viên cuối năm 2019

(ngày đăng bài: 21/02/2020)
Sáng ngày 21/01/2020, Đảng ủy xã Kông Bơ La tổ chức Hội nghị đảng viên cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Hring - HUV - BTĐU - CT HĐND xã, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng đảng viên trên toàn xã.

       
Toan-canh-hoi-nghi.jpg
Quan cảnh Hội nghị

       Trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy, Đảng ủy xã Kông Bơ La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cụ thể: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, đảng bộ xã đã kết nạp 5 đảng viên, đến nay tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ xã là 160 đảng viên. Đã tổ chức trao trặng huy hiệu đảng đợt 03/02 và 19/5 cho 2 đảng viên 40 năm và 55 năm tuổi đảng. Đồng thời ập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả, cụ thể. Tổng thu ngân sách là 10.635.371.241 đồng, đạt 200,16% Nghị quyết, tổng chi 9.614.508.904 đồng, đạt 180,95% Nghị quyết; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng tính đến ngày 31/12/2019 là 3.360,66 ha, đạt 102,28% Nghị quyết. Về chăn nuôi tổng đàn gia súc 2.497 con, đạt 108,2% Nghị quyết, tổng đàn gia cầm 2.600 con, đạt 110% Nghị quyết. Lĩnh vực dịch vụ phát triển; Các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo, công tác chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, công tác chăm sóc sức khỏe,…đạt kết quả tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng được được giữ vững.  Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí, các chương trình của tỉnh, huyện được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực. MTTQ, các đàn thể tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên.
        Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về những hạn chế yếu kém còn tồn tại, biện pháp khắc phục. Đồng thời tập trung thảo luận thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2020.

Cac-ca-nhan-nhan-khen-thuong-tai-hoi-nghi.jpg
Các cá nhân nhận khen thưởng tại Hội nghị

Tap-the-nhan-khen-thuong.jpg
Các tập thể nhận khen thưởng tại hội nghị

        Nhân dịp này Đảng ủy xã đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.
Nguyễn Thị Hồng Trinh