CHUYÊN MỤC

Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân xã Kông Bơ La, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(ngày đăng bài: 28/06/2019)
HĐND xã Kông Bơ La tổ chức Kỳ họp thứ tám, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm 2019. Dự theo dõi Kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã; các ngành chuyên môn xã, lãnh đạo 3 nhà trường, trưởng 6 thôn, làng và 20 ông bà là đại biểu HĐND xã Kông Bơ La khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toan-canh.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND xã báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm 2019; thường trực UBND xã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm 2019; kỳ họp đã nghe thông báo của UBMTTQVN xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền cùng một số báo cáo khác.
Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã trình kỳ họp nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kông Bơ La, sự nỗ lực của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, 6 tháng đầu năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển. Tổng thu ngân sách 3.329.302.783đ, đạt 62,66% so với dự toán, tổng chi 2.311.197.819đ, đạt 43,50%; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp kế hoạch huyện giao 3.385,2 ha, thực hiện 3.301,66 đạt 97,53%, đạt 102,28% so với nghị quyết HĐND xã; Tổng đàn gia súc 4.497 con, đạt 112% so với nghị quyết HĐND xã; Công tác vay vốn ưu đãi 6 tháng đầu năm 2019 tổng số dư nợ là 20.024.248.367 đ với 542 hộ vay. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn đến nay xã đạt 11/19 tiêu chí và từ nay đến cuối năm 2019, xã phải hoàn thành thêm được 5 tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Các chương trình của tỉnh, huyện được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm; công tác chăm sóc sức khoẻ, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng được được giữ vững.
 
Son-BC.jpg
Đ/c Trần Văn Sơn - PCT UBND xã báo cáo tại kỳ họp

Về tình hình hoạt động của HĐND xã, các ban, các tổ đại biểu HĐND xã được duy trì tốt; công tác giám sát, việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm; các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng quy trình.
Trên tinh thần xây dựng, dân chủ, cởi mở, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, chất vấn các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, tiêu chí số 6 trong chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch chỉ giới xây dựng các công trình như tường rào, cổng ngõ,..cùng một số nội dung khác.
 
Cu-tri-y-kien.jpg
Cử tri ý kiến kiến nghị tại kỳ họp

Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám và ý kiến của các đại biểu trong kỳ họp đã được ông Trần Văn Sơn - PCT UBND xã tiếp thu làm rõ, giải trình và trả lời thỏa đáng.
Tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành bầu bổ sung thành viên UBND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
                                                                                                                   Nguyễn Thị Hồng Trinh - CC VH - XH