CHUYÊN MỤC

Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(ngày đăng bài: 01/04/2019)
Sáng ngày 01/04/2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở xã Kông Bơ La tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đến dự và chỉ đạo lễ ra quân có ông Nguyễn Văn Trung - Phó trưởng phòng nội vụ huyện Kbang, ông Đinh Hring-HUV-BT Đảng ủy-CT HĐND xã cùng các ông bà đại điện HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể xã, các điều tra viên, trưởng phó các thôn, làng.

 
Quan-canh-le-ra-quan.jpg
Quan cảnh lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 
         Thời điểm xác định cuộc tổng điều tra DS và Nhà ở được xác định vào lúc 0h00 ngày 1/4/2019. Đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở có quy lớn. Nội dung điều tra Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng sát sườn tới đời sống của Nhân dân.
 
         Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trung - Phó trưởng phòng nội vụ huyện và ông Trần Văn Sơn - PCT UBND - trưởng BCĐ xã cho biết, chương trình nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời là cơ sở để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Từ đó nhằm phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.
 
Huyen-phat-bieu.jpg
Ông Nguyễn Văn Trung - Phó trưởng phòng nội vụ huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
         
         Xã Kông Bơ la có số lượng 10 đơn vị điều tra với khoảng 839 hộ được chia thành 10 địa bàn điều tra. Và để thực hiện khối lượng công việc này, BCĐ xã đã huy động 5 điều tra viên thống kê trực tiếp phỏng vấn thu thập thông tin từ các hộ dân cư. 
 
Đieu-tra-vien.jpg
Các điều tra viên ra mắt tại buổi lễ
         Việc tổ chức thành công Lễ ra quân Tổng điều tra tổng điều tra dân số và nhà ở  năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ dân cư hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó các hộ dân cư tích cực phối hợp với các điều tra viên thống kê trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin.
         
        Sau lễ ra quân các điều tra viên đã trực tiếp xuống các địa bàn tổ chức phỏng vấn các hộ dân cư trên địa bàn xã.
                                                                                               Nguyễn Thị Hồng Trinh - CC VH - XH xã