CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

How did you find this site? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 Cổng thông tin điện tử tỉnh
 Hệ thống liên thông VBĐH

TRỢ GIÚP

 
 
Tel: (0269) 3
Email: ubndkongbola.kbang@gialai.gov.vn
 

HOẠT ĐỘNG XÃ

       Để tham gia Ngày hội Du lịch huyện Kbang lần thứ 2 năm 2019 diễn ra từ ngày 26 đến 28/07/2019. Xã Kông Bơ La đã có kế hoạch chuẩn bị các...

NÔNG THÔN MỚI

(GLO)- Sau 6 năm với sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, bộ mặt nông thôn mới đang dần định hình trên vùng đất Kbang. Sự khang trang, trù phú và no ấm đang hiển hiện trên mỗi nếp...