CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Về việc Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Về việc Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

08/04/2020

8/4/2020

Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

15/02/2020

15/02/2020

Về việc tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Về việc tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/02/2020

14/02/2020

Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại

Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại

14/02/2020

14/02/2020

Thông báo tuyển sinh - năm 2020

Thông báo tuyển sinh - năm 2020

12/02/2020

12/02/2020

Thực hiện các quy định về phòng chóng dịch bệnh tại các danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, văn hoá

Thực hiện các quy định về phòng chóng dịch bệnh tại các danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, văn hoá

12/02/2020

12/02/2020

Về việc Phòng trừ bệnh khảm lá virút trên cây sắn

Về việc Phòng trừ bệnh khảm lá virút trên cây sắn

12/02/2020

02/12/2020

Chuẩn bị các điều kiện để học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV

Chuẩn bị các điều kiện để học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV

11/02/2020

11/02/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân Canh tý 2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân Canh tý 2019

28/11/2019

28/11/2019


|<<1 2 3 4 5>>|