CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân Canh tý 2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân Canh tý 2019

28/11/2019

28/11/2019

Tổ chức trồng hoa trên đường thôn, làng, TDP, nhà ở khu dân cư và trong trụ sở cơ quan, trường học, bệnh việ, trạm xã

Tổ chức trồng hoa trên đường thôn, làng, TDP, nhà ở khu dân cư và trong trụ sở cơ quan, trường học, bệnh việ, trạm xã

25/11/2019

25/11/2019

Kế hoạch thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2019

Kế hoạch thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2019

20/11/2019

20/11/2019

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2019)

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2019)

03/07/2019

03/07/2019

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019

28/06/2019

28/06/2019

Thông báo tình hình bệnh khảm lá sắn và các biện pháp phòng trừ

Thông báo tình hình bệnh khảm lá sắn và các biện pháp phòng trừ

25/06/2019

25/06/2019

Công văn đề nghị bảo vệ nhà văn hóa, nhà rông văn hóa các thôn, làng sau sát nhập

Công văn đề nghị bảo vệ nhà văn hóa, nhà rông văn hóa các thôn, làng sau sát nhập

24/06/2019

24/06/2019

Kế hoạch tham gia ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2019

Kế hoạch tham gia ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2019

07/06/2019

07/06/2019

Kế hoạch tuyên truyền đặc thù

Kế hoạch tuyên truyền đặc thù

06/06/2019

06/06/2019


|<<1 2 3 4>>|