CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo tuyển sinh - năm 2020

Thông báo tuyển sinh - năm 2020

12/02/2020

12/02/2020

Thực hiện các quy định về phòng chóng dịch bệnh tại các danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, văn hoá

Thực hiện các quy định về phòng chóng dịch bệnh tại các danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, văn hoá

12/02/2020

12/02/2020

Về việc Phòng trừ bệnh khảm lá virút trên cây sắn

Về việc Phòng trừ bệnh khảm lá virút trên cây sắn

12/02/2020

02/12/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân Canh tý 2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân Canh tý 2019

28/11/2019

28/11/2019

Tổ chức trồng hoa trên đường thôn, làng, TDP, nhà ở khu dân cư và trong trụ sở cơ quan, trường học, bệnh việ, trạm xã

Tổ chức trồng hoa trên đường thôn, làng, TDP, nhà ở khu dân cư và trong trụ sở cơ quan, trường học, bệnh việ, trạm xã

25/11/2019

25/11/2019

Kế hoạch thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2019

Kế hoạch thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2019

20/11/2019

20/11/2019

Thông báo tình hình bệnh khảm lá sắn và các biện pháp phòng trừ

Thông báo tình hình bệnh khảm lá sắn và các biện pháp phòng trừ

25/06/2019

25/06/2019

Quyết định 1557

Quyết định phê duyệt phương án và dự toán thực hiện thí diểm thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các xã: Đông, Nghĩa An, Kông Lơng Khơng, Kông Bơ La, Đăkhlơ năm 2017 - 2018

10/11/2017

10/11/2017

Kế hoạch 1217

Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Kbang

14/08/2017

14/8/2017

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

28/02/2013


|<<1 2>>|