CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Về việc Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Về việc Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

08/04/2020

8/4/2020

Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

15/02/2020

15/02/2020

Về việc tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Về việc tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/02/2020

14/02/2020

Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại

Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại

14/02/2020

14/02/2020