CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2019)

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2019)

03/07/2019

03/07/2019

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019

28/06/2019

28/06/2019

Công văn đề nghị bảo vệ nhà văn hóa, nhà rông văn hóa các thôn, làng sau sát nhập

Công văn đề nghị bảo vệ nhà văn hóa, nhà rông văn hóa các thôn, làng sau sát nhập

24/06/2019

24/06/2019

Kế hoạch tham gia ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2019

Kế hoạch tham gia ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2019

07/06/2019

07/06/2019

Kế hoạch tuyên truyền đặc thù

Kế hoạch tuyên truyền đặc thù

06/06/2019

06/06/2019

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trên địa bàn xã Kông Bơ La 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trên địa bàn xã Kông Bơ La 6 tháng đầu năm 2019

03/06/2019

03/06/2019

Báo cáo tiêu chuẩn cán bộ cấp xã theo tiêu chí số 18

Báo cáo tiêu chuẩn cán bộ cấp xã theo tiêu chí số 18

29/05/2019

29/05/2019

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

27/05/2019

27/05/2019

Công văn về việc đề nghị kiểm tra hệ thống tiếp âm tần số 90 MHZ của đài THTH huyện

Công văn về việc đề nghị kiểm tra hệ thống tiếp âm tần số 90 MHZ của đài THTH huyện

17/04/2019

17/04/2019


|<<1 2 3>>|