CHUYÊN MỤC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2019-2024

(ngày đăng bài: 21/12/2018)
Trong 2 ngày, 19 và 20/12/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kông Lơng Khơng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kông Lơng Khơng thứ X, nhiệm kỳ (2019 – 2024), đây là đơn vị được chọn làm điểm của huyện Kbang.

Dda.jpg

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Kết quả đã tổ chức được 87 cuộc tuyên truyền, vận động có 5.438 lượt người dự, xây dựng 01 mô hình giảm nghèo, 01 mô hình nói không với tệ nạn tử tự, có 238 hộ nghèo đã thoát nghèo; Có 384 hộ nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, biết vươn lên thoát nghèo; có 393 hộ nghèo biết áp dụng KHKT vào sản xuất; Biết tiết kiệm đầu tư sản xuất; có 436 hộ được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần: như làng Kgiang, Bờ, Mơven, Mơhra…Qũy Đền ơn đáp nghĩa của xã đã vận động được số tiền trên 33 triệu đồng. Hiện nay có 12 “tổ tự quản về an ninh trật tự”. Phối hợp với Công an xã tổ chức 28 buổi phát động phong trào có 2.448 lượt người tham gia. Vận động nhân dân hiến 14.280 m2 đất, đóng góp trên 398 triệu đồng và gần 1,212 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Điển hình như: Ban công tác MT Làng Mơhra, Đáp, Mơ tôn, Bờ, Kdâu, Thôn Hbang; tổ chức được 79 cuộc tuyên truyền, vận động có 5.337 lượt người dự. Xây dựng  mô hình Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp tại 3 làng, mô hình thôn, làng tự quản về an ninh trật tự tại 12/12 thôn, làng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội được phát huy…
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội bầu 36 ủy viên Ủy ban MTTQ xã Kông Lơng Khơng , Khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Kbang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
sua.jpg

Các đồng chí ủy viên ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2019 - 2024
ra mắt Đại hội
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Lơng Khơng đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân  có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013-2018.
                                                                                       Trần Thị Bích Ngọc - Đài truyền thành xã KLK