CHUYÊN MỤC

KỲ HỌP THỨ TÁM - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG

(ngày đăng bài: 29/12/2018)
Sáng ngày 28/12/2018, Hội đồng nhân dân xã Kông Lơng Khơng khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ Tám, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ky-hop-thu-8.jpg

Kỳ họp thứ Tám - Hội đồng nhân dân xã Kông Lơng Khơng
Khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét thông qua 6 báo cáo, 5 tờ trình, 6 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND. Theo đó trong năm 2018, UBND và các ban, ngành của xã đã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân gieo trồng với tổng diện tích 3.400/3.441ha, chiếm 98,8% KH giao. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 5.480/3742, đạt 146,5% kế hoạch giao, trong đó đàn trâu 332 con,  đàn bò 1.465con, đàn heo 1.595 con, đàn dê 337 con. Tổng thu ngân sách 10.440.348.000 đồng đạt 155,27%, tổng chi ngân sách là 8.882.172.000 đồng đạt 132,09%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 212 hộ chiếm 18,61% giảm 5,01% so với cùng kỳ. Tổng bình quân thu nhập đầu người năm 2018 đạt 23,31 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền vận động làng Kdâu xây dựng làng nông thôn mới năm 2018. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa xã được chú trọng, quan tâm; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác huy động và duy trì sĩ số học sinh được tăng cường; các chương trình mục tiêu về y tế, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 8 đại biểu giữ các chức vụ được HĐND bầu hoặc bổ nhiệm và chất vấn một số nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất, về bảo vệ môi trường và các vấn đề về chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã.
Cũng tại kỳ họp này, với tinh thần dân chủ và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận đưa ra ý kiến đánh giá đúng mức những kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
HĐND xã đã nhất trí thông qua 6 nghị quyết: Nghị quyết về triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2019 và; Nghị quyết thông qua đề án sáp nhập các làng của xã Kông Lơng Khơng để thành lập các làng mới;  Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về kết quả giải quyết nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND xã (Kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám); Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND xã năm 2019; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát của HĐND xã giám sát “Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thuộc thẩm quyền UBND xã theo luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành”.
                                                                                          Trần Thị Bích Ngọc – Đài truyền thanh xã KLK