CHUYÊN MỤC

XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2018; SƠ KẾT PHONG TRÀO KÔNG LƠNG KHƠNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

(ngày đăng bài: 29/03/2019)
       Nhằm đánh giá tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Sáng ngày 29/3/2019 UBND xã Kông Lơng Khơng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; sơ kết phong trào thi đua “Kông Lơng Khơng chung sức xây dựng nông thôn mới” và phát động phong trào thi đua năm 2019.

56314675_586718085162942_3812882437071962112_n.jpg
Ảnh: Bích Ngọc
       Trong năm 2018, UBND xã Kông Lơng Khơng đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh gắn với  phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và đã đạt được nhiều kết quả trong năm.
Về kinh tế - xã hội: Tính đến hết tháng 12/2018 tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã là 3.431/3441 ha đạt 99,7% KH giao tăng 0,1% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc trên địa bàn xã là 3.729 con. Hộ nghèo đến cuối năm là 212/1139 hộ giảm 57 hộ đạt 5,01%. Bình quân thu nhập đầu người 23,310 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội từng bước nâng cao; quản lý điều hành của chính quyền từng bước được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định; đời sống của cán bộ, nhân dân được cải thiện.

        Với sự nỗ lực của Đảng uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng nhân dân trên địa bàn xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2018 xã Kông Lơng Khơng đã đạt 12/19 tiêu chí. Xây dựng làng Kdâu hoàn thành làng nông thôn mới. Vận động các làng thực hiện mô hình sáng – xanh - sạch - đẹp kết quả đã có 03/10 thôn, làng thực hiện, có 9/10 thôn làng đạt thôn, làng văn hoá góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
        Tại hội nghị UBND xã đã khen thưởng cho 2 tập thể, 7 cá nhân và 15 hộ gia đình có thành tích trong phong trào “Kông Lơng Khơng chung sức xây dựng nông thôn mới”; khen thưởng cho 8 tập thể, 25 cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và 7 cá nhân đạt Lao động tiên tiến năm 2018.
56358417_798577747177188_5617363708981280768_n-(1).jpg
56603230_686846421731575_4042909959048921088_n.jpg                                                                          Một số hình ảnh tại Hội nghị
         Cũng nhân dịp này, UBND xã đã tổ chức ký giao ước thi đua với các ban ngành, đoàn thể xã và các thôn, làng nội dung thực hiện các phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019.
                                                                                                       Trần Thị Bích Ngọc -  ĐÀI TT XÃ KLK