CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

28/02/2013

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trung tâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

30/5/2014

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Kbang

18/11/2014

Công văn 906/UBND-NC

V/v yêu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định

8/6/2016

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Quyết định số 1698/QĐ-UBND

29/12/2017

Quyết định số 09/QĐ-UBND, ngày 15/01/2019

Giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2019

15/01/2019

Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 07/01/2019

Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Vệ sinh ATTP xã Kông Lơng Khơng năm 2019

07/01/2019

Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 15/01/2019

Tổ chức, tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

15/01/2019


|<<1 2>>|