CHUYÊN MỤC

Quyết định: QĐ CCHC 2019

Số hiệu: Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: UBND xã Kông Lơng Khơng Người ký: Nguyễn Văn Bắc
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 11/01/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: