CHUYÊN MỤC

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Krong lần thứ XIII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ngày đăng bài: 21/02/2020)
Từ ngày 17-18/02/2020, Đảng bộ xã Krong tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội Đảng bộ xã Krong lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành trong thời gian 1,5 ngày, từ ngày 17-18/02/2020. Dự và chỉ đạo Đại hội: đồng chí Trương Văn Đạt- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Võ Văn Phán – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
Đảng bộ xã Krong vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn để tổ chức đại hội thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của huyện.
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí rương Văn Đạt- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Các đồng chí đã bám sát các văn bản hướng dẫn và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức Đại hội đúng kế hoạch đề ra. Đánh giá cao tình thần đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đề ra. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Krong đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chính trị cho giai đoạn tiếp theo. Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Krong đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng cho thành công chung của huyện.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Krong cần phải thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn tồn tại, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã nhiệm kỳ vừa qua. Nhìn chung, Krong vẫn là xã chậm phát triển; sự phát triển vừa qua chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của xã. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa chưa nhiều; thu nhập bình quân đầu người tuy đạt khá nhưng chưa bền vững. Thương mại - dịch vụ chậm phát triển. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, đến nay còn 08 tiêu chí chưa đạt. Hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ phát triển sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm nhanh nhưng kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng hiệu quả chưa cao, còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu cản trở sự phát triển. Còn 03 chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết đề ra, trong đó, có 02 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Krong lần thứ XIII đã dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn được 15 đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín và tiêu biểu cho Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, khóa XIII để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó; bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX.
Đồng chí Đinh Ních được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.