CHUYÊN MỤC

Mở lớp tập huấn công tác Người cao tuổi tại xã Krong

(ngày đăng bài: 09/05/2019)
Nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Hội người cao tuổi và Ban chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi cơ sở, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Kbang phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Kbang mở lớp tập huấn công tác Hội Người cao tuổi năm 2019.
Nguoi-cao-tuoi-xa-Krong-(1).jpg
Chương trình tập huấn từ ngày 09/5/2019 đến ngày 10/5/2019. Thành phần tham dự tập huấn là các cụ trong Ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã, chi hội trưởng và Hội viên tích cực. Lớp tập huấn đã mang lại cho các cụ nhiều kiến thức bổ ích về Luật Người cao tuổi; Công tác nghiệp vụ về hoạt động của Hội Người cao tuổi; Hoạt động của Ban chăm sóc người cao tuổi; Qũy chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cơ sở và một số chính sách có liên quan đến người cao tuổi.