CHUYÊN MỤC

Xã Krong tổ chức tham quan mô hình trồng dâu nuôi tằm

(ngày đăng bài: 30/05/2019)
Nhận thấy địa phương có nhiều điều kiện phù hợp với cây dâu tằm, nhằm tạo điều kiện để người dân học tập các mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, UBND xã Krong đã tổ chức buổi tham quan học tập mô hình trồng dâu nuôi tằm.
Ngày 23/3/2019, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang phối hợp với công ty Dâu tằm tơ Mang Yang tổ chức khảo sát, xác định vị trí, diện tích đất để triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã. Ngày 08/5/2019, UBND xã Krong đã phối hợp với công ty Dâu tằm tơ Mang Yang tổ chức Hội thảo tại địa phương.
IMG_20190529_082118.jpg
Nhận thấy đây là mô hình có triển vọng xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế trên địa bàn xã, Ngày 25/5/2019, UBND xã Krong đã tổ chức cho cán bộ xã, cán bộ làng và bà con nhân dân trên địa bàn xã tham quan mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Kông Bờ La và Đăk Hlơ.
IMG_20190529_082124.jpg