CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục xác nhận đơn xin học nghề cho lao động nông thôn Ủy ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã Lĩnh vực Dạy nghề
LÀM THỬ: THỦ TỤC XÉT DUYỆT NHU CẦU MỞ LỚP DẠY NGHỀ CHO LĐNT UBND cấp xã UBND cấp xã Dạy nghề
đăng ký học nghề UBND xã Cụ thục hiện lao động, việc làm
|<<1>>|