CHUYÊN MỤC

Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Nông lâm nghiệp
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiện Bước 1: Hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
- Nếu hồ sơ  đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.
- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hoàn thiện đúng quy định.
Bước 3: Hộ gia đình nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc trừ ngày nghỉ, ngày lễ và ngày nghỉ tết theo quy định.
Thành phần hồ sơ * Hồ sơ gồm:
- Bản đăng ký khai thác;
- Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế;
- Thuyết minh thiết kế khai thác;
- Bản đồ khu khai thác.
* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.
 - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký.
Lệ phí không
Kết quả thực hiện - Văn bản trả lời;
- Nếu sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, không có văn bản trả lời thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân là chủ rừng.
Yêu cầu hoặc điều kiện không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Ban-đang-ky-khai-thac.docx
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Mau-đe-cuong-thuyet-minh-thiet-ke-khai-thac.docx