CHUYÊN MỤC

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Tôn giáo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người phụ trách cơ sở tôn giáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã (nơi có cơ sở tôn giáo) hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận trao cho người nộp hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ
Thành phần hồ sơ - Danh sách người vào tu;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú;
- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).
Thời hạn giải quyết Không quy định
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Không
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã.
Đối tượng thực hiện Cơ sở tôn giáo nhận người vào tu
Yêu cầu hoặc điều kiện Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu, người phụ trách cơ sở tôn giáo phải đăng  ký với UBND cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo
Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu về TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Mau-B23.docx