CHUYÊN MỤC

Hội nghị sơ kết UBND xã Lơ Ku
Hội nghị sơ kết UBND xã Lơ Ku
Ngày 11/07/2019, UBND xã Lơ Ku tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. 

Đảng ủy xã Lơ Ku tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng v...
Đảng ủy xã Lơ Ku tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ xã
Đảng ủy xã Lơ Ku tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ xã

Đảng ủy xã Lơ Ku tổ Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm...
Đảng ủy xã Lơ Ku tổ Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Sáng ngày 04/7/2019, Đảng ủy xã Lơ Ku tổ Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Kỳ họp thứ 11- HĐND xã Lơ Ku (khóa XII)
Kỳ họp thứ 11- HĐND xã Lơ Ku (khóa XII)
Ngày 28/06/2019, HĐND xã Lơ Ku khóa VII tổ chức Kỳ họp thứ Bảy  nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đại hội MTTQVN xã Lơ Ku, Lần thứ VIII,  Nhiệm kỳ 2019 – 2024
Đại hội MTTQVN xã Lơ Ku, Lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày 18-19/4/2019, Hội LHTN VN xã Lơ Ku đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQVN Việt Nam xã Lơ Ku lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 

Hội xuân Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Lơ Ku năm 2019
Hội xuân Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Lơ Ku năm 2019
Ngày 14/02/2019 (nhằm ngày 10/01/2019 Âm lịch), UBND xã Lơ Ku Tổ chức Hội xuân Văn hóa – Thể thao các dân tộc xã Lơ Ku năm 2019. 

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-C...
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 38-KL/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Ngày 10/05/2019, Đảng ủy xã Lơ Ku tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 38-KL/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW,  Nghị quyết số 35-NQ/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW  và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

Về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN xã Lơ Ku, Lần thứ VI, ...
Về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN xã Lơ Ku, Lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày 6/5/2019, Hội LHTN VN xã Lơ Ku đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Lơ Ku lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

tập huấn
tập huấn
TÓM TẮT TIN BÀI

Gia lai chuẩn bị Fastival cồng chiêng năm 2018
Gia lai chuẩn bị Fastival cồng chiêng năm 2018
Gia lai chuẩn bị Fastival cồng chiêng năm 2018

 |<  < 1 2  >  >|