CHUYÊN MỤC

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lơ Ku lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

(ngày đăng bài: 09/05/2020)
         
 Ngày 7-8/5/2020, Đảng bộ xã Lơ Ku tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Phan Trần Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đi cùng có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Về phía xã có các đại biểu nguyên lãnh đạo cán bộ chủ chốt xã(Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ xã khóa V, VI, VII và có mặt  80 Đại biểu được triệu tập dự đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, đại diện cho 178 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lơ Ku lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: Tăng cường xây dựng đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; ổn định chính trị - xã hội; đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển nông nghiệp, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới.
ĐAI-HOI-ĐANG-BO-XA-3-(1).jpg
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lơ Ku đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong điều hành thực hiện của cả hệ thống chính trị ở địa phương, tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực: Về lĩnh vực kinh tế: Trong 5 năm qua, kinh tế trên địa bàn xã có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp chiếm 86,3%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng - dịch vụ - thương mại chiếm 16,4%. Tổng sản lượng lương thực đạt 8.365 tấn, đạt 78,88% so với Nghị quyết; lương thực bình quân đầu người 2.574 kg/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 26,033 triệu đồng, đạt 126,37% so với Nghị quyết, tăng 217,66% so với đầu nhiệm kỳ. , tổng thu ngân sách trong 5 năm là 40,59 tỷ đồng; trong đó thu tại địa phương là 1,74 tỷ đồng, vượt 16,3 % so với nghị quyết.. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay xã Lơ Ku đã đạt 11/19 tiêu chí.
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Có 8 thôn, làng đạt chuẩn văn hóa, Đến nay toàn xã có 601/751 số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 81,02 (tăng 1,02 % so Nghị quyết); Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, thực hiện tốt đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp học, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên…tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm xuống còn 96 hộ (chiếm tỷ lệ 12,76%), giảm 29,37 % so với năm 2015. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bênh cho nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.
Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100%, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng được triển khai sâu rộng, hiệu quả.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện xuyên suốt: Từnăm 2015-2019 kết nạp 66 đảng viên mới trong đó: nữ 28 đ/c, chiếm 42.42%; đảng viên là người dân tộc Bana 40 đ/c, chiếm 60.6%, dân tộc khác 26 đ/c chiếm 39,33%. Đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, TNSSNN trong 8 năm qua là 8 đ/c, chiếm 12.12%; Hàng năm công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định có trên 90% tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiêm vụ, không còn chi bộ yếu kém. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 85% (vượt 1,06 % so với Nghị quyết).Từ năm 2015 đến nay Đảng bộ HĐND, UBND, mặt trận và các đoàn thể xã đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
ĐAI-HOI-ĐANG-BO-XA-1.jpg
 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Trần Thọ -Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân xã Lơ Ku đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. (2) Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. (3)Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới một cách thực chất theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa và chương trình mỗi xã một sản phẩm. (4)Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. (5)Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. (6)Trước mắt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 theo kế hoạch của Huyện ủy. Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 và các loại dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi.
ĐAI-HOI-ĐANG-BO-XA-4.jpg
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Lơ Ku đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 10 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 2 chỉ tiêu về Quốc phòng an ninh, 8 chỉ tiêu về công tác xây dựng hệ thống chính trị.Đại hội kêu gọi toàn Đảng và toàn dân trong xã tiếp tục Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển; phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động tối đa mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị; tăng cường xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tập trung phát triển nông nghiệp, dịch vụ và xây dựng xã cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới.
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu bí thư Đảng ủy xã.
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lơ Ku, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban thường vụ Đảng ủy Khóa IX, bầu đồng chí Đinh Huy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Dương Thị Thanh Xuân giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, bầu đồng chí Hồ Xuân Dương giữ chức vụPhó bí thư - Chủ tịch UBND xã, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Bàn Thu