CHUYÊN MỤC

Đảng ủy xã Lơ Ku tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19

(ngày đăng bài: 29/03/2020)
Đảng ủy xã Lơ Ku tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19
Nhằm Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, Ngày 27/3/2020 Đảng ủy xã Lơ Ku ban hành Công văn số 373-CV/ĐU về tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh Covid-19; theo đó chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể; thông báo tổ chức đợt cao điểm trong công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và các cơ quan chức năng:
Tập trung huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh, kiểm soát và không để lây lan (nếu có); đảm bảo ổn định phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội và ổn định đời sống nhân dân.
Bố trí điểm rửa tay sát khuẩn tại Bộ phận Một cửa UBND xã và tại Trụ sở cơ quan. Tổ chức địa điểm tại Trạm y tế xã để tiếp nhận việc khai báo y tế của những người từ các tỉnh khác trở về địa bàn xã. Chỉ đạo trạm y tế mua bổ sung vật chất phòng, chống dịch bệnh, trong đó đã mua máy đo thân nhiệt nhanh, quần áo bảo hộ y tế…Chỉ đạo Đài phát thanh xã tăng cường thời lượng phát sóng, thông tin, xây dựng các tin bài , tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh cho chủng mới Covid-19 gây ra; thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự đề phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Hàng ngày 03 lần phát trên Đài phát thanh xã và Đoàn thanh niên phát loa lưu động công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế, chỉ đạo của các cấp. Công an xã khẩn trương xác minh, kiểm tra xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác về dịch bệnh, gây hoang mang trong nhân dân. Tăng cường kiểm tra tạm trú để kịp thời phát hiện, xử lý người ngoài địa bàn đến cư trú; tổ chức điểm chốt chặn tại dốc Công ty Ngân Sơn để đo thân nhiệt trực tiếp.
Mặt trận các đoàn thể nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, định hướng, tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo các tin đồn thất thiệt, không tin, không làm theo, không chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội liên quan đến công tác Phòng, chống dịch Covid- 19. May khẩu trang cấp cho nhân dân, các thôn, làng; vận động nhân dân trên địa bàn đi làm ăn ở địa phương khác về địa phương đến trạm y tế xã để khai báo sức khỏe; kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh, tình hình dịch bệnh tại Thôn, làng về Đảng ủy, UBND xã hàng ngày, hàng giờ; thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông: “Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, minh bạch, trong đó chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cả cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh; chủ động thông tin về kết quả điều trị để tránh hoang mang trong xã hội; thông tin nhiều hơn về cách phòng tránh dịch bệnh, các biện pháp phòng chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị với người mắc bệnh, người nghi mắc bệnh”.
Qua công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và chính quyền địa phương.
Thanh Lan