CHUYÊN MỤC

Hội Liên hiệp phụ nữ xã ra mắt mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” tại Làng Đăk kjông

(ngày đăng bài: 07/10/2019)
Hội Liên hiệp phụ nữ xã ra mắt mô hình  “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” tại Làng Đăk kjông
 
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCH ngày 16/03/2015 của Ban chấp hành Hội LHPN Huyện Kbang về việc thực hiện xây dựng mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Kbang giai đoạn 2011 -2016. Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-BCH, ngày 26/3/2019 của Hội liên hiệp Phụ nữ xã về xây dựng mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” năm 2019; ngày 4/10/2019 Hội phụ nữ xã tổ chức lễ ra mắt thành lập mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” tại Làng Đăk kjông.
le-ra-mat-mo-hinh.jpeg
Với mục tiêu thực hiện Làng phụ nữ kiểu mẫu là mô hình hoạt động toàn diện của tổ chức Hội phụ nữ trên địa bàn nông thôn nhằm tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội, phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng thôn, làng giàu đẹp, với 6 tiêu chí thực hiện đó là:
1. Tiêu chí 1: Không đói nghèo, giảm nghèo, tăng hộ khá.
2.Tiêu chí 2:Không có hộ gia đình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.
3.Tiêu chí 3:Giảm số hộ vi phạm pháp lệnh dân số, tảo hôn và không có trẻ em suy dinh dưỡng, không có trẻ em bỏ học hoặc đến tuổi đi học mà không được đến trường.
4.Tiêu chí 4:Có môi trường xanh, sạch, đẹp.
5.Tiêu chí 5:Có nhà sinh hoạt cộng đồng và duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
6.Tiêu chí 6:Có Chi hội phụ nữ vững mạnh và có ít nhất 01 Đảng viên tại thôn, làng.
Hội Phụ nữ xã đã chọn chi hội Làng Đăk kjông thực hiện mô hình điểm để nhân rộng qua đó nhằm nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với việc giữ gìn bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo đảm an ninh nông thôn. Củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới.
Thanh Lan