CHUYÊN MỤC

Hội nghị sinh hoạt toàn thể Đảng viên xã Lơ Ku năm 2019

(ngày đăng bài: 30/12/2019)
Sáng 25/12, tại nhà văn hóa xã Lơ Ku, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.
  Tham dự chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Phan Trần Thọ, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Hội nghị do đồng chí Đinh Huy, Bí thư Đảng ủy chủ trì cùng các đồng chí trong Ban thường vụ và toàn thể đảng viên Đảng bộ xã cũng tham dự hội nghị.
 
tong-ket-đang-uy.jpg
           Hội nghị đã nghe đồng chí Dương Thị Thanh Xuân, Phó bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Đảng bộ xã. Theo đó, trong năm 2019, Đảng bộ đã tích cực lãnh đạo thực hiện việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng, trong các tổ chức đoàn thể và tạo điều kiện để Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững quan điểm, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ chi bộ đoàn kết, chấp hành tốt những điều đảng viên không được làm; lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt các mặt hoạt động; công tác phát triển đảng trong năm vượt chỉ tiêu đề ra. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã; tích cực quan tâm công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; đồng thời chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về phát triển kinh tế-xã hội; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương;Tập trung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động triển khai chương trình, kế hoạch.. đặc biệt là kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020.
tong-ket-đang-uy-1.jpg
Đồng thời, tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Bình, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ xã.
          Hội nghị thống nhất cao với báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng năm 2020 và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Đồng thời, tiến hành thảo luận dưới sự chủ trì và định hướng của đồng chí Bí thư Đảng ủy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2020; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đoàn thể; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Trần Thọ, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã trong năm qua. Đồng thời, cũng nêu những mặt còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đề nghị Đảng ủy  tập trung khắc phục những mặt hạn chế trong năm 2019 và lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020. Trong đó, chú trọng vào công tác triển khai và thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động của cấp trên; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm củng cố công tác xây dựng Đảng.
Bàn Thu