CHUYÊN MỤC

Hội nghị sơ kết UBND xã Lơ Ku

(ngày đăng bài: 12/07/2019)
Ngày 11/07/2019, UBND xã Lơ Ku tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. 
Đến dự hội nghị có đồng chí Đinh Huy – huyện ủy viên – Bí thư đảng ủy xã, đại diện lãnh đạo công ty THHH - MTV lâm nghiệp Lơ Ku, lãnh đạo các đơn vị trường học trên địa bàn, trạm y tế xã, đại diện các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã và trưởng các thôn, làng.
hinh-so-ket-UBND-(2).jpg
Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2019; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.
Ngay từ đầu năm nay, UBND xã Lơ Ku đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo của Đảng ủy xã và sự quyết tâm của các ban, ngành đoàn thể, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Lơ Ku tiếp tục phát triển. Tính đến 30/6/2019 tổng diện tích gieo trồng là hơn 2.781ha đạt 72,8% kế hoạch. Tổng đàn gia súc trên 1.878 con, đạt 93.1% kế hoạch. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng. Tổng thu ngân sách trên 3,4 tỷ đồng, đạt 58.7% so  với kế hoạch, trong đó thu ngân sách địa phương 110.753.581đồng, đạt 53% kế hoạch.
hinh-so-ket-UBND.jpg

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em, người cao tuổi; công tác giảm nghèo trong  đồng bào DTTS được quan tâm triển khai thực hiện
Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên tuyền, phổ biến và giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở có nhiều đổi mới. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm triển khai hiệu quả, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình một cửa điện tử đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hồ Xuân Dương – Chủ tịch UBND xã đã đánh giá cao những nổ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã đã đạt được trên các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc cần tập trung giải quyết trong thời gian tới và đưa ra quyết tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND xã tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế -  xã hội, an ninh – quốc phòng mà Nghị quyết Đảng ủy và HĐND xã đề ra./.
Trịnh Tâm