CHUYÊN MỤC

Hội nghị sơ kết UBND xã Lơ Ku

(ngày đăng bài: 12/07/2019)
Ngày 11/07/2019, UBND xã Lơ Ku tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp