CHUYÊN MỤC

Kỳ họp thứ 11- HĐND xã Lơ Ku (khóa XII)

(ngày đăng bài: 28/06/2019)
Ngày 28/06/2019, HĐND xã Lơ Ku khóa VII tổ chức Kỳ họp thứ Bảy  nhiệm kỳ 2016-2021. 
Kỳ họp này có nhiệm vụ xem xét, đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2019; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp thiết thực cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.
Ngay từ đầu năm nay, UBND xã Lơ Ku đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của HĐND xã được thực hiện tốt theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, phát huy tốt vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đại biểu HĐND xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử, tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND. Hoạt động giám sát, khảo sát được đẩy mạnh, công tác tiếp công dân được thực hiện tốt. Kỳ họp cũng đã thông báo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng, củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐND và UBND huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo của Đảng ủy xã và sự quyết tâm của các ban, ngành đoàn thể, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Lơ Ku tiếp tục phát triển. Tổng diện tích gieo trồng là hơn 2.425ha đạt 68,4% kế hoạch. Tổng đàn gia súc trên 1.878 con, đạt 93.1% kế hoạch. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng.  Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 3,4 tỷ đồng, đạt 58.7% so  với nghị quyết HĐND xã.
hop-HĐND-xa-(2).jpg
Ngoài ra, Kỳ họp lần thứ Bảy HĐND xã khóa VII đã dành nhiều thời gian để thảo luận, tập trung vào một số vấn đề như: Giải pháp nâng cao các tiêu chí xã Nông thôn mới, xây dựng làng Đăkkjông  đạt làng Nông thôn mới trong thời gian tới; biện pháp nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý- bảo vệ rừng, thu hồi đất rừng; chú trọng công tác tạm trú, tạm vắng, phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, công tác hòa giải ở thôn làng…
Tại kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân xã nhất trí thông qua 04 nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018 và sử dụng kết dư ngân sách xã năm 2019; Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã, Nghị quyết về phê duyệt phương án huy động nhân dân đóng góp xây dựng công trình đường giao thông thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình 135 năm 2019 ./.