CHUYÊN MỤC

Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 – năm 2019

(ngày đăng bài: 30/09/2019)
Trong 6 ngày (từ ngày 23 đến 28/9) tại xã Lơ Ku đã phối hợp với Phòng dân tộc huyện Kbang tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135 cho Anchor100 học viên là bí thư, phó bí thư; trưởng các thôn/làng, các chi hội đoàn thể thôn/làng và người có uy tín ở xã trên địa bàn xã.
 
Trong thời gian dự tập huấn, học viên đã nghe các báo cáo viên phổ biến chuyên đề: Nội dung cơ bản của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, Xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường liên kết sản xuất. Xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường liên kết sản xuất. Đồng thời, học viên còn được tìm hiểu các nội dung về: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và người dân xã, thôn 135 phát triển sản xuất Nâng cao năng lực cho cộng đồng và người dân xã, thôn, làng 135 phát triển sản xuất. Thực hiện quy trình giám sát đối với Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.
 
Thông qua tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đưa các chính sách dân tộc đi vào cuộc sống.
Bàn Thị Thu