CHUYÊN MỤC

Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQVN xã Lơ Ku Khóa VIII (nhiệm kỳ 2019-2024)

(ngày đăng bài: 03/07/2020)

Sáng ngày 2/7/2020, UBMTTQVN xã Lơ Ku đã tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa VIII (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

 

Tham dự Hội nghị có ông Đinh Văn Hải - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Kbang; đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND- UBND, trưởng các ban, ngành đoàn thể, các ủy viên Ủy ban mặt trận khóa VIII, Trưởng Ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn xã.
(Hình ảnh minh họa)
Trong 6 tháng đầu năm, MTTQVN xã Lơ Ku đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai lồng ghép nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.
 
so-ket-mat-tran-6-thang-đau-nam-2020-1.JPG
Song song đó, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Ban công tác Mặt trận  các thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện.  Uỷ ban MTTQVN xã đã được hỗ trợ xây dựng 06 căn nhà đại đoàn kết cho 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 150 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQVn huyện Kbang; Tặng 5 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 5 hộ nghèo, tiếp nhận 15 suất quà trị giá 7,5 triệu đồng cho 15 hộ nghèo và 3 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng cho 3 NCUT. Từ đó, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.
so-ket-mat-tran-6-thang-đau-nam-2020-2.jpg
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Văn Hải - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả mà UBMTTQVN xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đề nghị MTTQVN xã cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tổ chức tuyên truyền,; tăng cường phối hợp giữa các ngành trong việc thực hiện, triển khai các chương trình để huy động sự tham gia của quần chúng nhân dân, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”
Ban Thu