CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo số 82/TB-UBND

Nội dung kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo xã cuộc họp triển khai tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19

22/07/2021

22/07/2021

Thông báo số 81/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

20/07/2021

20/07/2021

Kế hoạch số 04/KH-UBND

Thu thập thông tin Cung, Cầu lao động năm 2021

15/07/2021

15/07/2021

Báo cáo 195/BC-UBND

03/12/2020

03/12/2020

Kế hoạch số 70/KH-UBND

Chi tiết tham gia Ngày hội du lịch Kbang năm 2020

06/10/2020

6/10/2020

Thông báo số 86/TB-UBND

tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lơ Ku lần thứ IX, Đảng bộ huyện Kbang lần thứ IX ( nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)

06/10/2020

6/10/2020

Quyết định số 233/QĐ-UBND

V/v thành lập tổ kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Lơ Ku năm 2020

01/10/2020

01/10/2020

Thông báo số 83/TB-UBND

Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

23/09/2020

23/9/2020

Kế hoạch số 67/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động tết Trung thu xã Lơ Ku năm 2020

21/09/2020

21/9/2020

Kế hoạch số 68/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

21/09/2020

21/9/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|