CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo số 218-BC/ĐU

Kết  quả đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã với Đoàn thanh niên năm 2019

11/07/2019

07/11/2019

Công văn số 73/CV-UBND

Hướng dẫn kỹ thuật ngâm ủ giống vụ mùa năm 2019

09/07/2019

09/07/2019

Công văn số 72/CV-UBND

Triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã

04/07/2019

04/07/2019

Báo cáo số 108/BC-UBND

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

04/07/2019

04/07/2019

Kế hoạch số 47/KH-UBND

Kế hoạch chi tiết tham gia ngày hội du lịch Kbang năm 2019

02/07/2019

02/07/2019

Báo cáo số 98/BC-UBND

Kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn xã Lơ Ku

27/06/2019

27/06/2019

Kế hoạch số 43/KH-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý II trên địa bàn xã

24/06/2019

24/06/2019

Quyết định số 152/QĐ-UBND

Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống Dịch bệnh tả lợn Châu phi

18/06/2019

18/06/2019

Kế hoạch số 33/KH-UBND

Tham gia Ngày hội du lịch Kbang năm 2019

13/05/2019

13/05/2019

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

Quy định thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu " Gia đình văn hóa", Thôn văn hóa", " Làng văn hóa", Tổ dân phố văn hóa" và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/03/2019

02/04/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|