CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 23/KH-UBND

Triểu khai thực hiện xây dựng NTM năm 2019

20/03/2019

20/03/2019

Kế hoạch số 107-KH/ĐU

Kế hoạch Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

19/03/2019

19/03/2019

Báo cáo số 29/BC-UBND

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018

14/03/2019

14/03/2019

kế hoạch số 106-KH/ĐU

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

13/03/2019

13/03/2019

quyết định số 58/QĐ-UBND và quyết định số 59/QĐ-UBND

thành lập ban biên tập Trang thông tin điện tử (Wedsite) thành phần xã Lơ Ku và Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử (Wedsite) thành phần xã Lơ Ku

05/03/2019

05/03/2019

Kế hoạch số 14/KH-UBND

Xây dựng làng ĐăkKJông đạt " làng nông thôn mới" trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

15/02/2019

15/02/2019

Kế hoạch số 99-KH/ĐU

Hưởng ứng tham gia cuộc thi " tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Huyện KBang, giai đoạn 1945 - 2015"

15/01/2019

15/01/2019

Quyết định số 18/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban tổ chức Hội Xuân Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Lơ Ku năm 2019

15/01/2019

15/01/2019

Kế hoạch số 05/KH-UBND

Tổ chức Hội Xuân Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Lơ Ku năm 2019

15/01/2019

15/01/2019

Nghị quyết số 19-NQ/ĐU

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa VIII về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019

11/01/2019


|<<...11 12>>|