CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định số 02-QĐ/ĐU

V/v Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa IX (Nhiệm kỳ 2020-2025)

27/05/2020

27/05/2020

Quyết định số 03-QĐ/ĐU

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, khóa IX (Nhiệm kỳ 2020-2025)

27/05/2020

27/05/2020

Chương trình số 02-CT/ĐU

Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ xã Khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025)

27/05/2020

27/05/2020

Công văn số 03-CV/ĐU

V/v thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 11/5/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

26/05/2020

26/05/2020

QUYẾT ĐỊNH số 156/QĐ-BCĐ

Kiện toàn Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Lơ Ku giai đoạn 2016-2020

22/05/2020

22/05/2020

Chương trình số 01-CT/UBKT

Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy xã khóa IX ( nhiệm kỳ 2020-2025)

22/05/2020

22/05/2020

Kế hoạch số 40/KH-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý II năm 2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

18/05/2020

18/05/2020

Thông báo số 42/TB-UBND

V/v treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020)

15/05/2020

15/05/2020

Kế hoạch số 39/KH-UBND

Triển khai thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát; làm nhà vệ sinh trên địa bàn xã năm 2020

13/05/2020

23/05/2020

Chương trình số 01-CT/ĐU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đaị hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025)

08/05/2020

08/05/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|