CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết số 01-NQ/ĐU

08/05/2020

8/05/2020

Công văn số 51/CV-UBND

V/v thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học trên trên địa bàn xã

04/05/2020

04/05/2020

Kế hoạch 37/KH-UBND

Năm " Dân vận khéo" 2020

04/05/2020

04/05/2020

Thông báo số 37/TB-UBND

V/v treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX ( Nhiệm kỳ 2020-2025)

04/05/2020

04/05/2020

Kế hoạch số 38/KH-UBND

Thực hiện công tác quản lý thanh niên năm 2020

04/05/2020

04/05/2020

Thông báo số 38/TB-UBND

Tạm hoãn tiếp công dân và giải quyết các thủ tục hành chính từ ngày 7/5/2020 đến hết ngày 08/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

Công văn số 47/CV-UBND

V/v triển khai công tác hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho các đối tượng hộ nghèo; hộ cận nghèo; gia đình chính sách; gia đình có người khuyết tật trên địa bàn xã.

28/04/2020

28/04/2020

Thông báo số 36/TB-UBND

V/v chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh Mần non, tiểu học, THCS đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chồng dịch Covid-19

28/04/2020

28/04/2020

Báo cáo số 30/BC-UBND

Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

03/04/2020

03/04/2020

Kế hoạch số 31/KH-UBND

Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020

03/04/2020

03/04/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|