CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 21-KDVĐU-UBND

phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa UBND xã với Khối Dân vận Đảng ủy năm 2020

25/03/2020

25/03/2020

Kế hoạch số 28/KH-UBND

Phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

24/03/2020

24/03/2020

Công văn số 30/CV-UBND

V/V Triển khai phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường trên địa bàn thôn, làng phục vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX

24/03/2020

24/03/2020

Quyết định số 88/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm xã Lơ Ku

17/03/2020

17/03/2020

Công văn số 24/CV-UBND

Tiếp tục triển khai các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa

09/03/2020

09/03/2020

Công văn 23/CV-UBND

Về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi trên địa bàn xã

06/03/2020

06/03/2020

Hướng dẫn 05-HD/BTGDU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 

03/03/2020

03/03/2020

Công văn số 21/CV-UBND

Triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Lúa nước và cây Sắn

03/03/2020

03/03/2020

Quyết định số 50/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm

02/03/2020

02/03/2020

Kế hoạch số 150-KH/ĐU

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

28/02/2020

28/02/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|