CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 20/KH-UBND

Củng cố kiện toàn tổ hòa giải trên địa bàn xã năm 2020

20/02/2020

20/02/2020

Kế hoạch số 18/KH-UBND

Hoàn thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020

19/02/2020

19/02/2020

Kế hoạch 19/KH-UBND

Làng Đăk kjông đạt " làng Nông thôn mới" trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

19/02/2020

19/02/2020

Thông báo số 02/TB-UBND

Tình hình bệnh khảm lá sắn và các biện pháp phòng trừ

18/02/2020

18/02/2020

Công văn số 17/CV-UBND

V/v Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn xã

17/02/2020

17/02/2020

quyết định số 25/QĐ-UBND

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ xã Lơ Ku năm 2020

12/02/2020

12/02/2020

QUYẾT ĐỊNH số 01/QĐ-BCĐ

Phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra

06/02/2020

06/02/2020

Quyết định số 14/QĐ-UBND

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra

05/02/2020

05/02/2020

Kế hoạch số 16/KH-UBND

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra

05/02/2020

05/02/2020

Thông báo số 12/TB-UBND

Về việc trồng cây mắc ca, giổi xanh trên địa bàn năm 2020

31/01/2020

31/01/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|