CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo số 06/TB-UBND

Các đồng chí lãnh đạo xã đi thăm, chúc tết các đối tượng chính sách, người có công và các đơn vị trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

17/01/2020

17/01/2020

Thông báo số 04/TB-UBND

Tổ chức gặp mặt đầu năm nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020

13/01/2020

13/01/2020

Quyết định số 02/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của xã Lơ Ku

06/01/2020

06/01/2020

Công văn số 322-CV/ĐU

Triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ảnh hưởng cơn bão số 6 trên địa bàn xã

11/11/2019

11/11/2019

Báo cáo số 142/BC-UBND

Kết quả triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới năm 2019

16/09/2019

16/09/2019

Công văn số 93/CV-UBND

Hướng dẫn tiếp tục sản xuất vụ mùa năm 2019

12/09/2019

12/09/2019

Kế hoạch số 71/KH-UBND

Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2019

09/09/2019

09/09/2019

Kế hoạch sô 70/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động tết trung thu xã Lơ Ku năm 2019

09/09/2019

09/09/2019

Quyết định số 216/QĐ-UBND

Thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo và tổ rà soát điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

09/09/2019

09/09/2019

Công văn số 90/CV-UBND

Về việc triển khai thực hiện mặc trang phục của học sinh đến trường

05/09/2019

05/09/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|