CHUYÊN MỤC

Báo cáo: Báo cáo 34-BC/ĐU

Số hiệu: Số 34-BC/ĐU Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Đảng ủy xã Lơ Ku Người ký: Dương Thị Thanh Xuân
Ngày ban hành: 21/09/2020 Ngày hiệu lực: 21/09/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: