CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 195/BC-UBND

03/12/2020

03/12/2020

Kế hoạch số 70/KH-UBND

Chi tiết tham gia Ngày hội du lịch Kbang năm 2020

06/10/2020

6/10/2020

Thông báo số 86/TB-UBND

tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lơ Ku lần thứ IX, Đảng bộ huyện Kbang lần thứ IX ( nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)

06/10/2020

6/10/2020

Quyết định số 233/QĐ-UBND

V/v thành lập tổ kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Lơ Ku năm 2020

01/10/2020

01/10/2020

Thông báo số 83/TB-UBND

Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

23/09/2020

23/9/2020

Kế hoạch số 67/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động tết Trung thu xã Lơ Ku năm 2020

21/09/2020

21/9/2020

Kế hoạch số 68/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

21/09/2020

21/9/2020

Kế hoạch số 66/KH-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

16/09/2020

16/9/2020

Công văn số 96/CV-UBND

V/v thực hiện tiết kiệm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác

10/09/2020

10/9/2020

Giấy mời số 52/GM-UBND

V/v Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác xóa nhà tạm thuộc CTMTQG xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

04/09/2020

04/09/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|