CHUYÊN MỤC

HỌ VÀ TÊN HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
ĐẢNG ỦY XÃ
Võ Văn Hải haibt76@gmail.com
Đinh Thị Côi dinhthicoi@gmail.com
KHỐI UBND XÃ
Nguyễn Văn Thủ nghiaan.kbang@gmail.com
Nguyễn Văn Thảo nguyenthao1010@gmail.com
Trần Thị Thùy Dung thuydungkb89@gmail.com
Lê Thị Nương lenuong1988@gmail.com
Văn Thị Hồng Hiếu vanthihonghieu@gmail.com
Vũ Trường Long longnghiaan@gmail.com
Nguyễn Viết Hà nguyenha82.kbang@gmail.com
Nguyễn Đức Tấn tannguyenna@gmail.com
Đỗ Thị Văn Hóa dtvanhoa@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Ánh ngocanhnghiaan@gmail.com
Đinh Tết tettuphap89@gmail.com
Đoàn Thị Thi thithiklt@gmail.com
Nguyễn Thanh Tùng nguyenthanhtung030481@gmail.com
Phạm Việt Dũng phamvietdung2809@gmail.com
Nguyễn Thị Hoàng Oanh nguyenthihoangoanh78@gmail.com
Đặng Thị Như Ý dangnhuy85kbgl@gmail.com