CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã và đại biểu HĐND xã tháng 02/2019

       Thực hiện kế hoạch số 7/KH-HĐND, ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND xã “về Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII năm...

Default news teaser image
Thông báo về việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng trên địa bàn xã năm 2019

     Để bảo đảm bảo kịp thời, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi về khám chữa bệnh cho các đối tượng được hưởng thẻ BHYT năm 2019.
     UBND xã Nghĩa An đề...

Default news teaser image
Thông báo mời tham dự Hội thảo triển khai liên kết đầu tư trồng dâu, nuôi tằm tại huyện Kbang

     Nhằm triển khai thực hiện liên kết đầu tư trồng dâu, nuôi tằm, gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn. UBND huyện...

Default news teaser image
Thông báo phân công cán bộ, nhân viên thu phí dịch vụ Môi trường

     Căn cứ Phương án số: 01/PA-UBND, ngày 28/3/2017 của UBND xã về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Nghĩa An;
    ...

Default news teaser image
Thông báo về viêc nghỉ Tết dương lịch và treo cờ Tổ quốc

         Thực hiện thông báo số 279/TB- UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyện Kbang về việc nghỉ tết dương lịch và treo cờ Tổ quốc; UBND xã Nghĩa An thông báo về việc...

Default news teaser image
Thông báo giá mua mía Vụ sản xuất Mía đường 2018-2019

     Căn cứ thực tế sản lượng mía và phù hợp công tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu vụ Mía đường, niên vụ 2018-2019. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất và kinh...

Default news teaser image
Thông báo về việc tiến hành thi công nâng cấp tuyến đường từ Thôn 3 đi Thôn 4, xã Nghĩa An

     Để thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hoa màu của nhân dân trên địa bàn xã, cũng như đảm bảo an toàn và tiến độ thi công công trình.


Default news teaser image
Thông báo số điện thoại trực lãnh đạo và các Trạm kiểm lâm cửa rừng

     Để thuận tiện trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp trên; trao đổi, tiếp nhận thông tin tố giác các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển Rừng, luật Lâm...

Default news teaser image
Thông tin một số cơ sở sản xuất Vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

     Theo thông tin của Sở xây dựng tỉnh Gia Lai cung cấp: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 23 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị...

Default news teaser image
THÔNG BÁO CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI CÁC THÔN, LÀNG

        Thực hiện Kế hoạch số21/KH-HĐND ngày 18tháng 11 năm 2018 của HĐND xã Nghĩa An “ về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ Chín, khóa XII...

1  2 3 4