CHUYÊN MỤC

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã và đại biểu HĐND xã tháng 4 năm 2019

12/04/2019

      Thực hiện kế hoạch số 7/KH-HĐND, ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND xã “về Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII năm 2019”;
       Thường trực HĐND xã thông báo lịch tổ chức tiếp công dân tháng 04/2019 như sau:


      1.Thành phần tiếp công dân:
- Ông: Võ Văn Hải - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã, Chủ trì tiếp công dân;
- Ông: Nguyễn Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã;
- Bà: Nguyễn Thị Kiều Anh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
       - Thành phần tham gia tiếp công dân:
+ Bà: Đinh Thị Côi - Trưởng ban pháp chế HĐND xã;
+ Mời ông Nguyễn Hoàng Nam, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 (làng Lơk); Bà Nguyễn Thị Dung, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 (thôn 1); Bà Trần Thị Mỹ, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 (thôn 1); Ông Huỳnh Thanh, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 (thôn 2); Ông Phạm Việt Dũng, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 (thôn 2); Ông Đinh Thắng, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 (thôn 3) tham dự tiếp công dân.
+ Đại diện Văn phòng HĐND, UBND xã.
       2.Thời gian tiếp công dân: 01 buổi, ngày 16/04/2019.
( Buổi sáng: 7h30 phút đến 11 h00 phút).
       3. Địa điểm tiếp công dân: Tại hội Phòng Tiếp công dân (Trụ sở UBND xã, Nghĩa An). Thông báo này thay cho giấy mời.
       Đề nghị Ban lãnh đạo nhân các thôn, làng và cán bộ đài truyền thanh thông báo rộng rãi cho nhân dân biết, khi công dân có nhu cầu cần ý kiến, kiến nghị và những vấn đề liên quan khác để phản ánh đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.
 Chi tiết thông báo: Xem tại đây