CHUYÊN MỤC

Thông báo Về việc thu tiền phí vệ sinh môi trường các hộ còn nợ chưa nộp

12/04/2019

       Thời gian qua, UBND xã đã triển khai phương án thu gom rác thải và thu phí vệ sinh môi trường tại các hộ dân để chi trả cho hoạt động thu gom rác. Tuy nhiên hiện nay còn nhiều hộ chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phí vệ sinh môi trường của năm 2018. Do vậy ảnh hưởng đến việc chi trả tiền cho việc thu gom rác thải. Để đảm bảo cho công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã, UBND xã thông báo cho các hộ dân trên địa bàn về thời gian các tổ của thôn đến tại hộ gia đình để thu vét còn hộ chưa nộp năm 2018 và quý I năm 2019, thời gian thu bắt đầu từ ngày 28/3/2019 đến hết ngày 5/4/2019. 


       Vậy UBND xã thông báo để các hộ biết và chủ động nộp.
       Bắt đầu từ quý II năm 2019, Để có kinh phí chi trả cho hoạt động thu gom rác UBND xã sẽ tiến hành thu theo quý, Thời gian thu là tháng đầu tiên của Quý bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 20 của Quý đó.
       Vậy đề nghị các hộ dân nghiêm túc chấp hành nộp theo đúng thời gian quy định./.