CHUYÊN MỤC

Thông báo về việc mời tham quan triển lãm ngành Rau – Hoa – Qủa HortEX Vietnam 2019

26/02/2019

         Ngày 19/02/2019, UBND xã Nghĩa An nhận được thông báo của UBND huyện Kbang về việc mời tham quan triển lãm ngành Rau – Hoa – Qủa HortEX Vietnam 2019. Nay, UBND xã Nghĩa An thông báo thời gian và địa điểm cụ thể  diễn ra triển lãm như sau:
        Thời gian tổ chức: từ ngày 13-15/03/2019
        Địa điểm: tại Trung tâm Hội chợ và Triển  lãm Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh
        Đề nghị các thành viên Hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, nếu có điều kiện thì đăng ký tham quan triển lãm. Liên hệ số điện thoại: 028.3848.8561 hoặc 0984.339.347 (gặp chị Nguyễn Thị Phước). Danh sách đăng ký tham quan triển lãm gửi về phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kbang trước ngày 01/03/2019 để tổng hợp./.


Xem văn bản: Tại đây