CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 906/UBND-NC

V/v yêu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định

08/06/2016

8/6/2016

Quyết định 101 /QĐ- UBND

Về việc bổ nhiệm Phó chủ nhiệm và cộng tác viên Trung tâm văn hóa – Thể thao xã Nghĩa An

08/11/2017

8/11/2017

Công văn số: 945/SNNPTNT-VPNTM

Về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng Làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

31/05/2018

31/5/2018

Kế hoạch số: 65 -KH/ĐU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn xã

30/08/2018

30/8/2018

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

30/12/2014

01/01/2015

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Quyết định số 1698/QĐ-UBND

29/12/2017

29/12/2017

Quyết định: 592/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 27 TTHC mới và 27 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

28/05/2018

28/5/2018

Quyết định: 591/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 2 TTHC mới và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

28/05/2018

28/5/2018

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

28/02/2013

28/02/2013

Quyết định: 588/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 11 TTHC mới, 11 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

25/05/2018

25/5/2018


|<<1 2 3 4>>|