CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1122/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục  gồm 05 TTHC mới và bãi bỏ 05 TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/11/2018

9/11/2018

Công văn 906/UBND-NC

V/v yêu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định

08/06/2016

8/6/2016

Quyết định 101 /QĐ- UBND

Về việc bổ nhiệm Phó chủ nhiệm và cộng tác viên Trung tâm văn hóa – Thể thao xã Nghĩa An

08/11/2017

8/11/2017

Công văn số: 945/SNNPTNT-VPNTM

Về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng Làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

31/05/2018

31/5/2018

Kế hoạch số: 65 -KH/ĐU

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn xã

30/08/2018

30/8/2018

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

30/12/2014

01/01/2015

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Quyết định số 1698/QĐ-UBND

29/12/2017

29/12/2017

Kế hoạch 10/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018) Kết hợp sơ kết một năm xây dựng Làng nông thôn mới

29/10/2018

29/10/2018

Quyết định: 592/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 27 TTHC mới và 27 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

28/05/2018

28/5/2018

Quyết định: 591/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 2 TTHC mới và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

28/05/2018

28/5/2018


|<<1 2 3 4 5>>|