CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 906/UBND-NC

V/v yêu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định

8/6/2016

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Quyết định số 1698/QĐ-UBND

29/12/2017

Quyết định 1231/QĐ-BNN-KTHT

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã Nông nghiệp

09/04/2018

Công văn số: 945/SNNPTNT-VPNTM

Về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng Làng Nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

31/5/2018

Kế hoạch 32/KH-UBND

Luyện tập cồng chiêng và tham gia trình diễn cồng chiêng tại huyện năm 2018
 

07/06/2018

Kế hoạch 33/KH-UBND

Triển khai tham gia Ngày hội du lịch huyện năm 2018

08/06/2018

Công văn 695/UBND-KT

Về việc khuyến cáo, nhân rộng mô hình sản xuất giống lúa LH 12, ADI 168 trên địa bàn huyện

12/06/2018

Nghị định số: 85/2016/NĐ-CP

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

01/07/2016

Quyết định 204/QĐ-UBND

Về việc công nhận xã Nghĩa An, huyện Kbang đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2017

13/02/2018

Quyết định: 836/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục gồm 3 TTHC mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

13/8/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|